„ŚWIAT BEZ SZTUKI NARAŻA SIĘ NA TO, ŻE BĘDZIE ŚWIATEM ZAMKNIĘTYM NA MIŁOŚĆ”

A WORLD WITHOUT ART IS EXPOSED TO BE A WORLD CLOSED FOR LOVE”

JPII